Hej jæger

Mød din nye makker.
Før, under og efter jagten.

Jäger er en app, der hjælper dig med at holde styr på
hvad du har skudt, hvor og hvornår.

 

DATABESKYTTELSESPOLITIK 

 

DATAANSVARLIGHED

Plature tager din persondatabeskyttelse alvorligt. 

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. 

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er: 

 

Plature ApS
Cvr.nr. 38732420
Vardevej 171

7100 Vejle 

 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på mail info@plature.com. 

Platures repræsentant i relation til databeskyttelse er Per Rytter. 

 

BEHANDLING AF PERSONDATA 

Type af data 

Plature anvender data om dig i forbindelse med din tilmelding til vores digitale tjenester, Jäger app (som findes i Apple og Android stores), Jäger portal (www.jaeger-app.dk) og Plature (www.plature.com). 

De data, vi anvender, omfatter: 

  • Almindelige oplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger og geografisk placering. 
  • Hvilken type enhed du benytter inkl. version og software version. 

Såfremt Plature ønsker at anvende oplysninger om din geografiske placering modtager du en push meddelelse, hvor du har mulighed for at acceptere eller afvise denne mulighed. 

 

Formål 

Plature anvender de persondata, som er nødvendig for, at du kan anvende vores digitale tjenester på bedste mulige vis. Vi anvender alene persondata, som vi modtager direkte fra dig og som du selv indtaster i vores digitale tjenester. 

 

Relevante og nødvendige persondata 

Plature behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indhentet. Vi indsamler, behandler og opbevarer således alene de persondata, der er nødvendige for at du kan anvende vores digitale tjenester. 

 

Kontrol og opdatering af persondata 

Plature kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer derfor løbende dine persondata, via kontakt med dig igennem vores digitale tjenester. 

Da anvendelse af vores produkt er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. 

 

Sletning 

Hvis du ikke længere ønsker at anvende vores digitale tjenester, har du til enhver tid mulighed for at slette din brugerprofil, hvorefter alle personoplysninger slettes fra Platures systemer. 

 

Lovligt grundlag 

Plature skal som udgangspunkt bruge dine persondata i forbindelse med din anvendelse af vores digitale tjenester. Dette formål er lovligt. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted. 

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os. 

 

Videregivelse 

Du har mulighed for i vores forskellige digitale ydelser at anføre, hvilke dyr, du registrerer, hvor mange og hvor disse registreringer er foretaget. Derudover har du mulighed for at indtaste data om syge dyr etc. 

Disse data videregives til Miljøstyrelsen eller de vidensinstitutioner som forsker i dette, hvis du trykker på ”overfør data” i menuen, og oplysningerne anvendes alene til statistiske formål. 

Der videregives ikke andre oplysninger. 

 

SIKKERHED 

Plature opbevarer dine personoplysninger i Microsoft Azure, som lever op til de højeste standarder for sikkerhed.

Plature anvender services fra Google og Facebook til loginhåndtering. Vi har i den forbindelse indgået databehandleraftale med disse. 

Vi bruger derudover cookies fra Google Analytics  til vores egne interne målinger af trafikken på vores tjenester.

Plature beskytter dine persondata og har interne sikkerhedspolitikker og procedurer, ligesom Plature efterlever ISO 9001 og ISAE 3402 standarderne. 

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

For at undgå datatab laves løbende backup af vores data. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt. 

 

ANVENDELSE AF COOKIES 

Plature placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores digitale tjenester og som er undtaget fra krav om samtykke. 

Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger herom i den push meddelelse, der kommer frem på skærmen ved anvendelse af vores digitale tjenester samt på vores hjemmesider www.jaeger-app.dk og www.plature.com. 

 

DINE RETTIGHEDER 

Ret til adgang til dine persondata 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. 

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

 

Ret til berigtigelse eller sletning 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består. 

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet. 

Ret til at gøre indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata. 

Anmod om sletning af profil her

 

 

For mere viden eller mulighed for samarbejde, kontakt os på 

kontakt@jaeger-app.dk

 

Jäger er en app, der hjælper dig med at holde styr på hvad du har skudt, hvor og hvornår. Med knivskarpt fokus jægerens primære udfordringer og behov, arbejder vi fokuseret på at forbedre og udbygge appen.

 

Det er essentielt for os, at have tæt kontakt til brugere af appen, hvorfor vi har tilknyttet et tæt netværk af jægere, som tester nye funktioner sammen med os inden de lanceres.

 

Databeskyttelsespolitik