Hvad er adaptiv vildtforvaltning?

Adaptiv vildtforvaltning

Hvad er adaptiv vildtforvaltning egentlig?

Adaptiv vildtforvaltning er en tilgang til jagt og vildtforvaltning, der sikrer den biologiske mangfoldighed af vildtarter og samtidig undgår overudnyttelse af ressourcer. For at opnå dette mål er der en række forskellige tiltag:


Overvågning og regulering af jagtaktivitet

Overvågning af jagtaktiviteten er vigtig for at sikre, at den ikke overstiger, hvad der er optimalt for bestanden. Jægere er forpligtet til at indberette deres jagtudbytte til Miljøstyrelsen hvert år, og dataene kan bruges af videnskaben til at give anbefalinger til styrelser og politikere, som tilpasser reglerne.


Etablering og beskyttelse af levesteder for vildtarter

Habitatbeskyttelsesforanstaltninger sikrer, at der er tilstrækkelige fødekilder til de jagtbare arter i hver sæson, herunder plantning af vegetation, der er optimal for visse arter, og skabelse af vandhuller. Habitatbeskyttelse bidrager også til at bevare sårbare naturtyper, såsom vådområder og skove, der giver tilflugtssted mod forstyrrelser i visse perioder.


Sund og bæredygtig afskydningsstrategi

Jagttider fastsættes hver sæson i henhold til nuværende artsbestand for at sikre fortsat bæredygtighed ind i fremtidige sæsoner.


Tværfaglig tilgang og inkorporering af sociale værdier

Brug af adaptiv vildtforvaltning kræver en tværfaglig tilgang, som ikke kun involverer videnskaben, men også andre interessenter, der har en interesse i vildtarter såsom jægere og jordejere. Dette giver mulighed for at inkorporere sociale værdier i beslutningsprocessen og skabe mere effektive strategier, der gavner alle involverede.


Adaptiv ledelse og tilpasningskapacitet

Adaptiv ledelse hjælper med at klare sig efter nuværende mål og for fremtidige ved at skabe tilpasningskapacitet. Dette betyder, at man kan forudse ændringer i naturlige systemer på grund af eksterne påvirkninger og justere beslutninger for at gøre dem mere modstandsdygtige.


Bæredygtig ramme for jagt og vildtforvaltning

Effektive overvågningssystemer, habitatbevarelsesindsats og afskydningsstrategier, der er designet omkring nuværende bestandsanalyse, vil bidrage væsentligt til at nå frem til en bæredygtig ramme for jagt og vildtforvaltning i Danmark, både i dag og for fremtidige generationer.


Artiklen “Hvad er adaptiv vildtforvaltning?” er skrevet af Per Rytter  


Tilbage til artikler

Den bedste vildtkamera løsning