De gældende Jagttider 2022 - Generelle og lokale. Se hele listen over jagttiderne samt markeringer af lokale jagttider på kort

Schweissregisteret består af ca. 190 frivillige schweisshundeførere, der med deres specialtrænede hunde kan opspore påkørt og anskudt vildt (primært hjortevildt). Alle Schweissregisterets hundeførere er legitimerede af Naturstyrelsen til at løse denne opgave, og de har bl.a. lov til at eftersøge og aflive anskudt eller påkørt vildt på privat grund, uden foregående tilladelse fra ejeren.

Læs mere om Schweiss-registrets historie.

Organisation

Schweissregisteret udspringer af jagtlovgivningen, og hører derfor til i Miljøstyrelsen, der er statslig myndighed for jagt- og vildtforvaltning. Det er således Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for Schweissregisteret og stiller økonomiske ressourcer til rådighed for Schweissregisteret. Naturstyrelsen varetager, efter aftale med Miljøstyrelsen, opgaven med Schweissregisteret.

Schweiss-registret og de legitimerede schweisshundeførere administreres til dagligt af Schweiss-sekretariatet. Sekretariatet er en del af Naturstyrelsen, og er placeret hos Naturstyrelsen Blåvandshuk. Ønsker man at kontakte Schweiss-registret er det derfor Schweiss-sekretariatet, man skal henvende sig til:

Schweiss-sekretariatet
Naturstyrelsen Blåvandshuk
Ålholtvej 1
6840 Oksbøl

Tlf.: 93 59 70 80
E-mail: schweiss@nst.dk

Schweiss-koordinatorer

Hundeførerne er delt op i 10 geografiske regioner, og i hver region vælges en hundefører som koordinator. Koordinatorens opgaver er bl.a., at:

  • Være det regionale bindeled mellem hundeførerne og Sekretariatet,
  • Være det regionale bindeled til eksterne samarbejdspartnere, herunder Danmarks Jægerforbunds kredse, jagtforeninger m.m.,
  • Indgå i håndtering af personsager, der direkte involverer regionale hundeførere, og
  • Indgå i processen omkring optagelse af nye hundeførere i regionen.

Koordinatorerne og Sekretariatet holder 2-3 møder årligt, og du kan finde en oversigt over de 10 koordinatorer.

Schweissudvalget

Schweissudvalget har en rådgivende funktion overfor Naturstyrelsen, og har til formål at rådgive Naturstyrelsen i spørgsmål om schweissarbejdet, der enten stilles af Naturstyrelsen, eller som udvalget tager op af egen drift. Derudover indstiller Schweissudvalget til Naturstyrelsen, hvordan retningslinjerne for hundeførernes eftersøgninger og aflivning af nødstedt vildt bør udformes, samt rådgiver Naturstyrelsen med henblik på udpegning af nye schweisshundeførere.

Schweiss-udvalget og Sekretariatet holder 2 møder årligt. Medlemmerne af Schweiss-udvalget kan du se i boksen til venstre.

Oversigt over organiseringen

Figuren herunder viser en oversigt over organiseringen omkring Schweiss-registret.

Organisering i Schweiss-registret

 

Kilde: Schweiss registeret

Tilbage til Jäger forsiden

Den bedste vildtkamera løsning