Vælg en side
Jagt sprog

Jagt sprog

Jagtsprog Kan du tale jagtsprog?? På samme måde som sportsgrene og fagområder har sit eget indforståede sprog, har jægerne også deres særlige sprog. Er du selv jæger eller kender du en, så har du sikkert hørt nogle af de mange ofte mærkelige ord. Og kender man dem...

læs mere
Schweissregisteret

Schweissregisteret

Schweiss-registret består af ca. 190 frivillige schweisshundeførere, der med deres specialtrænede hunde kan opspore påkørt og anskudt vildt (primært hjortevildt). Alle Schweiss-registrets hundeførere er legitimerede af Naturstyrelsen til at løse denne opgave, og de...

læs mere
Jagttidsbekendtgørelsen

Jagttidsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes: Generelle jagttider §...

læs mere
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Herved bekendtgøres lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 720 af 8. juni 2018 og lov nr. 170 af 27. februar 2019. Kapitel 1 Formål m.v. § 1. Lovens formål er at sikre arts- og...

læs mere
Fiskeriterritoriet og reservater

Fiskeriterritoriet og reservater

Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. I reservater kan jagten være reguleret. Som jæger har man ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet, der gælder dog regler, der begrænser jagtretten og færdsel...

læs mere
De jagtetiske regler

De jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt “uskrevne love”, som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede “loves” nødvendighed både for vildtet og jægerne. En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne...

læs mere