Jagtkonsortie

Jagtkonsortie

Et konsortie kan betyde flere forskellige ting. Selve ordet konsortie kommer fra det latinske ”consortium”, der betyder fællesskab og sammenslutning. Det er netop således et konsortie skal ses.

Jagt er utroligt populært, men det er desværre også en hobby, der koster mange penge.

For at kunne få det fulde potentiale ud af den danske natur og de muligheder den tilbyder vælger flere jægere at gå sammen i et jagtkonsortie, hvor man i fællesskab deles om udgifterne og ansvaret.

Et konsortie dannes ofte på et revir, der enten udlejes af et gods, herregård eller en landmand.

Et jagtkonsortie er ofte en rigtig god idé, hvis man som jæger ønsker mere fællesskab og et større netværk.

At gå på jagt er ikke blot selve det at trykke på aftrækkeren, det er så meget mere. Det er følelsen du får i kroppen, når du sniger dig igennem skoven i tæt kontakt med naturen, det er hyggen i jagthytten, hvor man griner over en fællesfrokost og eller drikker en dram og opsummere dagens fangst. Det er følelsen af det fællesskab, som du får med mennesker, der har de samme prioriterer og interesser som dig.

Der kan være flere forskellige former for medlemmer i et konsortie og et konsortie kan udformes på mange forskellige måder. Ofte deles medlemmerne op i A-, B- og C-medlemmer.

Hvis alle jægerne hæfter lige meget for ansvar, udgifter og rettigheder – altså solidarisk, overfor hinanden og for jagtudlejeren. Disse medlemmer kaldes for A-medlemmer. Grunden til at de betegnes som A-medlemmer i et Jagtkonsortie, er at de har de fleste rettigheder indenfor medbestemmelse. Hvis du er et B-medlem har du lidt mindre beføjelser, ofte er det eller ikke så dyrt, men du får heller ikke de samme muligheder. Som C- medlemmer er du ofte gæstemedlemmer og kommer kun på udvalgte dage i jagtsæsonen. Som C-medlem i et Jagtkonsortie er du mere definereret som et betalende gæst, frem for et decideret medlem. Denne form kan fungere rigtig fint, hvis du ikke ønsker de omkostninger der følger med et konsortie, blandt andet tid og penge.

Hvis man opretter et konsortie bør der udvælges en formand eller talsmand, der håndterer alt det praktiske overfor jagtudlejeren. Det er ydermere også en god idé, at alle medlemmernes rettigheder og pligter defineres i en skreven aftale, så der ikke skabes uenighed om aftalerne på et senere tidspunkt.

Hvis du ønsker at blive en del af et konsortie, bør du holde øje med www.danskjagtformidling.dk, som jævnligt modtager annoncer hvor konsortier søger nye medlemmer.

Artiklen er en gengivelse fra Dansk Jagtformidling som er en del af samme virksomhed.

Den bedste vildtkamera løsning