Vildtparader

Efter en veloverstået jagt, gøres vildtet klar til vildtparaden

Når vildtparaden er lagt blæses der med jagthorn over det nedlagte vildt imens jægerne tager hatten af og på denne måde viser vildtet den sidste ære. Jagtlederen redegør for jagtens udbytte og vildtparaden afsluttes med der blæses ”jagt forbi” på jagthorn. Vildtparader er ikke forbeholdt store selskaber, jagtkonsortier og store jagter, men bør derimod være en del af afslutningen på en hver jagt, også selvom der kun er få deltagere og beskedent udbytte. Dermed viser alle jægere respekt for det nedlagte vildt. Der er regler for, hvordan vildtet skal placeres i forhold til hinanden. (Disse regler kan variere afhængig af område og jagtselskab).

Vildtparaden

 • Vildtet placeres liggende på højre side
 • Der oplægges fra venstre mod højre
 • Vildtet rangordnes (Det ”fineste” øverst)
 • Læg hanner før hunner
 • Hvert 10. Stykke vildt rykkes lidt op i forhold til de andre i samme række. Dette for at gøre optælling nemmere.
 • Det er i strid med god jagtetik at ”smide” eller ”kaste” med vildtet
 • At gå eller vade over lagt vildt er mangel på respekt for vildtet

Rangfølge

 1. Snepper (Er der skudt sneppedoublé skal de placeres aller forrest)
 2. Kronvildt (Hjort før hind)
 3. Råvildt (Buk før rå)
 4. Ræv
 5. Hare
 6. Agerhøns
 7. Fasaner
 8. Ænder
 9. Duer
 10. Andet vildt

 

Det kan være vanskeligt at placere en and på siden uden den vipper, hvorfor ænder oftes placeres på bugen eller ryggen
Brug den nødvendige tid på at lægge vildtet pænt. En pænt anrettet vildtparade er en god jagttradition og samtidig viser det jægernes indstilling til det nedlagte vildt.

Nedlagt vildt under jagten

Respekten for det nedlagte vildt begynder allerede når det er skudt.  Afhængig af jagtform og antal jægere, så er det meget normalt at der på klapjagt og drivjagt følger en vildtvogn med rundt mellem jagtens såter.
Vildtet hænges eller lægges pænt på vognen og er der meget fuglevildt ophænges det normalt to og to vha. en snor eller lignende. (Disse fjernes dog inden vildtet lægges på vildtparaden).

Opstilling til vildtparaden

Jagtlederen står normalt foran vildtparaden og kan dermed nemmere tale til alle jagtens deltagere. Jægerne står langs den ene side og klappere, drivere og hundeførere langs den anden.

Artiklen er viderebragt fra Jægernes Magasin

Tilbage til artikelforsiden

Den bedste vildtkamera løsning