Regulering af skadevoldende vildt

Regulering af skadevoldende vildt Som jæger er du en vigtig del af løsningen på en af samfundets udfordringer: skadevoldende vildt. Heldigvis er der en række effektive metoder til regulering af skadevoldende vildt, og ved at gøre din del kan du hjælpe med at opretholde en sund og balanceret økologi, samtidig med at du bidrager til […]

Vildtparade

Vildtparader

Efter en veloverstået jagt, gøres vildtet klar til vildtparaden Når vildtparaden er lagt blæses der med jagthorn over det nedlagte vildt imens jægerne tager hatten af og på denne måde viser vildtet den sidste ære. Jagtlederen redegør for jagtens udbytte og vildtparaden afsluttes med der blæses ”jagt forbi” på jagthorn. Vildtparader er ikke forbeholdt store […]

Jagtparole

Jagtparole

Den gode jagtparole Jagtparole er den del af jagten, som skal skabe en munter og hyggelig stemning. Parolen er derfor meget vigtigt, når man samles, da parolen sætter dagsordenen for jagten. Hvad er en jagtparole, og hvorfor starter man med jagtparolen? En parole er retningslinjerne, krav og regler for, hvordan jagten skal foregå. Den indeholder samtidig […]

Jagttidsbekendtgørelsen

Jagttidsbekendtgørelsen

Jagttidsbekendtgørelsen er bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes: Generelle jagttider § […]

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Jagtloven

Jagtloven Herved bekendtgøres lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 720 af 8. juni 2018 og lov nr. 170 af 27. februar 2019.   Kapitel 1 Formål m.v. § 1. Jagtlovens formål er at sikre arts- og individrige […]

Fiskeriterritoriet og reservater

Fiskeriterritoriet

Fiskeriterritoriet og reservater Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. I reservater kan jagten være reguleret. Som jæger har man ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet, der gælder dog regler, der begrænser jagtretten og færdsel på fiskeriterritoriet. Såkaldte bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater er fristeder, hvor pattedyr og fugle […]

De jagtetiske regler

De jagtetiske regler

De jagtetiske regler De jagtetiske regler har fra tidernes morgen eksisteret, som et sæt “uskrevne love”, som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede “loves” nødvendighed både for vildtet og jægerne. En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at jægerne ikke blot overholder […]